Mājvieta esam mēs – cilvēki. Ārkārtīgi dažādi. Tomēr tik ļoti līdzīgi. Mēs esam piedzīvojuši brīžus, kas likuši satrūkties no tās salauztības, kas mājo pasaulē un mūsos pašos. Šīs salauztības priekšā esam baiļojušies, žēlojušies, nosodījuši, vainojuši… līdz  visbeidzot sastapušies ar Kristus piedošanu un bezizmēra mīlestību. Tā ir pārveidojusi mūsu ikdienu visbrīnišķīgākajā veidā.

Mājvieta vieno mūsu vēlmi ļaut Kristum augt lielam. Mēs vēlamies sākt ar sevi – ar mūsu attieksmi, mūsu mājām, mūsu darbavietām, mūsu kopienu, mūsu baznīcu. Visi kopā mēs satiekamies svētdienās pulkstens 11:00 dievkalpojumā, taču ik dienas mūs var sastapt pilsētā – kopīgi pusdienojot, atpūšoties, strādājot un atbalstot vienam otru. Mēs kopīgi svinam ikkatra mazās uzvaras. Un kopīgi lūdzam par reizēm, kad esam padevušies. Tā mēs ļaujam, ka Kristus pamazām izmaina pasauli gan mūsos, gan arī ap mums.

Vēsture

Draudze tika dibināta 1922. gadā kā Rīgas baptistu Semināra draudze, ciešā saistībā ar baptistu garīdznieku mācību iestādi – Latviešu baptistu semināru. Sākotnēji draudzes viens no pamatuzdevumiem bija būt par vietu, kur semināra audzēkņiem praktizēt un izdzīvot iegūtās zināšanas. 1932. gadā tika likts pamatakmens jaunajam Semināra draudzes un Latvijas Baptistu draudžu savienības namam Lāčplēša ielā 37. Tā pamatos tika ievietota kastīte ar Bībeli un piemiņas aktu, kurā teikts: “Lai Dievs dod, ka šinī namā vienmēr valdītu dzīvinošais Dieva Gars, izplatīdams svētību nevien baptistu draudzēs, bet caur tām arī visā mūsu tēvijā – brīvajā Latvijā.”

1940. gadā, Latvijā iebraucot sarkanarmijas tankiem, dievnams tika atņemts. “Jūs piederat vecam garam, vecai pasaulei, un jūs negribat atzīt, ka latviešu tautai atnākuši jauni laiki… Lai atbrīvotu jūs no rūpēm, ko darīt ar namu, mēs pārņemsim to savām vajadzībām,” paziņojis iekšlietu komisārs. Padomju gados nama telpās darbojās gan kinohronikas studija, gan čekas klubs, gan Jaunatnes teātris.

Taču priecīga bija tā 1992. gada diena, kad dievnams tika atgūts un Lāčplēša ielas 37. nams atkal varēja kļūt par Latvijas baptistu darba centru un arī Semināra draudzes mājvietu.

Savā pastāvēšanas laikā draudze izgājusi cauri dažādiem posmiem. Lai atjaunotu draudzes vīziju un redzējumu par draudzes vietu pilsētā, 2017. gada 5. novembrī draudzes pilnsapulce nobalsoja par nosaukuma maiņu, turpmāk iegūstot nosaukumu “Mājvieta.”

Šodien draudze ik dienas mēģina izdzīvot nama pamatakmenī ielikto novēlējumu būt par svētību, ģimeni un atbalstu līdzcilvēkiem, un svētdienās plkst. 11:00 pulcējas kopā, lai svinētu dievkalpojumu. Esiet mīļi gaidīti!