Rīgas baptistu draudze “Mājvieta”
Reģistrācijas numurs: 99500001422
Juridiskā adrese : Rīga, Lāčplēša iela 37, LV-1011

Ziedojumiem: LV66UNLA0050001216625
Mērķziedojumiem: LV27UNLA0055000320780

E-pasts: majvieta@majvieta.lv